Produkty pre čisté aplikácie, laboratórium „cleanroom“

Jasný pohľad načistéaplikácie alaboratórium „cleanroom“

Z dôvodu zvyšujúceho sa povedomia v oblasti čistoty sa priemysel čoraz viac sústredí na účinnú kontrolu výrobných procesov. Cieľom je zabezpečiť, aby sa technické komponenty nestávali príčinou znečistenia v procesoch a systémoch. Znečistenie môže pochádzať z pevných častíc vo vzduchu, ktoré môžu byť viditeľné alebo neviditeľné. Tieto častice sa nazývajú aerosóly. Zabránenie tomuto druhu znečistenia je dôležitým faktorom vo farmaceutickom, polovodičovom a potravinárskom priemysle.

Účelom použitia laboratória „cleanroom“ v týchto rozličných segmentoch priemyslu je udržať úroveň kontaminácie časticami a/alebo mikroorganizmami pod stanoveným limitom. Definície týchto limitov sú súčasťou rozličných nariadení a noriem. Najvýznamnejšími zdrojmi kontaminácie sú pracovníci, použité materiály (vrátane obalových materiálov), budovy, stroje, vzduch a suroviny.

Vlastné laboratórium „cleanroom“spoločnosti ERIKS

Spoločnosť ERIKS ako významný partner v oblasti priemyselných dodávok je teraz schopný zabrániť znečisteniu a odplyňovaniu komponentov pomocou využitia vlastných čistých priestorov. V týchto čistých priestoroch čistíme rozličnými spôsobmi hadice, tesnenia, priemyselné plasty a ventily. Zaisťujeme tieto produkty proti vnikaniu prachu tak, aby boli prachotesné a následne ich najlepším možným spôsobom balíme. Prísne postupy a pracovné pokyny zaručujú, že naše produkty sú čisté a zabalené za najlepších možných podmienok.

ISO,trieda 7

Ľudský vlas má priemernú veľkosť 100 µm. V súčasnosti je možné filtrovať až do veľkosti 0,5 µm s veľmi dobrými výsledkami a relatívne malou námahou. Toto filtrovanie prebieha v čistých priestoroch. Tento utesnený priestor je naplnený vzduchom, v ktorom sa pohybuje len obmedzené množstvo častíc s veľkosťou 0,5 µm alebo viac. Aktuálnou normou pre priemysel je ISO 14644-1. V rámci tejto normy používa spoločnosť Eriks pre svoje čisté priestory ISO triedu 7 (ktorá je tiež známa ako trieda 10 000). Čistenie a balenie prebieha v ešte prísnejšom prostredí triedy 100, ktorú akceptuje 90 % priemyslu.

Čistenie a balenie v čistých priestoroch

Spoločnosť ERIKS je plne vybavená na to, aby prevzala vaše čistiace a baliace činnosti do vlastných čistých priestorov. Odplyňovanie gumových produktov pomocou vákuových rúr je tiež pridanou hodnotou spoločnosti ERIKS. To sa týka produktov spoločnosti ERIKS, ako aj produktov iných spoločností a môže predstavovať zaujímavé úspory času a peňazí!

Naše značky
eriks_logo.jpg
logo_kalrez.jpg
pioneer-weston-logo.jpg
garlock-logo.jpg
saint-gobain-logo.jpg
parco-seals-logo.jpg
freudenberg-logo.jpg
parker-logo.jpg
Našich zákazníkov
asml.jpg
gsk.jpg
bosch.jpg
emerson.png
shell.png
heineken.png
tata-steel.jpg
cargill.png
daimler.jpg
friesland-campina-customerlogo.jpg
philips.png
 
Člen
logo_esa.jpg
logo_eusga.jpg
Kontaktný formulár ERIKS
Pán / Pani