skip to content

logo

100-percentná kvalita

Spoločnosť ERIKS nasadzuje do používania špičkové kontrolné zariadenie

Individuálne kontroly pre 100 % správny tovar

Kontrolór série

Ďalším novým vylepšením je náš kontrolór série, ktorý používame pri našom štandardnom kontrolnom postupe pre série a všetky druhy tovarov. Nový modul riadenia kvality, ktorý sme nedávno zaviedli, stanovuje počet kusov, ktoré majú byť predmetom náhodnej kontroly. Pomocou kontrolóra série dokážeme rýchlo a presne získať úplné údaje o meraní príslušného produktu, vrátane hodnôt indexu Cp a Cpk v súlade s normou ISO 3601. Všetky údaje sa samozrejme uchovávajú v digitálnej podobe a správy o skúške je možné ihneď vytlačiť. Pre zákazníkov, ktorí to budú vyžadovať, je možné vykonávať aj individuálne kontroly.

Modul riadenia kvality

Kliknite na film a pozrite si kontrolné zariadenie na Youtube kanáli spoločnosti ERIKS


Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.