skip to content

logo

Aplikácia v polovodičovom priemysle

Jeden z najdôležitejších zákazníkov pobočky ERIKS USA v oblasti polovodičov nedávno zistil, že náklady na údržbu konkrétneho procesného nástroja CVD (chemické nanášanie z pár) vzrástli na neprijateľnú úroveň. Inžinieri a technici zariadenia požiadali skupinu ERIKS o pomoc pri nájdení alternatívnych riešení. Existujúce tesnenia boli určené výrobcom originálneho zariadenia (OEM) a v tej dobe boli považované za najlepšiu možnosť. Nášmu zákazníkovi sme predstavili alternatívy vrátane údajov o výkone špecificky prispôsobených použitiu. Zameraním sa na jedinečné charakteristiky tesniaceho výkonu v tomto agresívnom plazmovom a termálnom prostredí sme dodali zákazníkovi dôveru posunúť sa vpred.

Stručne povedané, zákazník prešiel v tejto aplikácii z existujúcich tesnení na tesnenia KALREZ®. Vďaka zlepšeniu pomeru nákladov a výkonu dokázal zákazník každý rok ušetriť vyše 500 000 USD na nákladoch na údržbu! Okrem toho technický tím zákazníka, ktorý riadil tento program, získal podnikové ocenenie za svoj návrh a súvisiace činnosti. Spoločnosť ERIKS pri výmene existujúcich tesnení pre tohto zákazníka preukázala skutočne služby s pridanou hodnotou.


Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.