skip to content

logo

Kalrez® je overeným spôsobom na znižovanie nákladov

Brožúra

Optimalizovanie celkových nákladov na systém (1797 kB)

Z dôvodu snáh o znižovanie nákladov o ochranu životného prostredia sa mnohí dizajnoví a procesní inžinieri rozhodli používať perfluorelastomérové tesniace diely ako nákladovo najefektívnejšie tesniace riešenie. Úžitková hodnota perfluoroelastomérov sa osvedčuje aj v prevádzkových podmienkach, kde tradičné elastoméry zlyhávajú. Dokonca aj v menej náročných podmienkach môžu byť perfluoroelastomérové tesnenia Kalrez® tým najlepším riešením, pretože vydržia oveľa dlhšie než tradičné tesniace riešenia.

Ekonomická stránka závisí od celkových nákladov na systém

Pri zvažovaní ekonomickej stránky elastomérových tesnení je veľmi dôležité zamerať sa nielen na náklady na samotné tesnenie, ale aj porovnať celkové náklady súvisiace s tesniacim riešením. Celkové náklady na systém, ktorý sa používa, je súčet nákladov na tesniaci O-krúžok + náklady na inštaláciu + náklady na prestoje (vrátane straty produktivity z dôvodu úniku tekutín + náklady na čistenie).

Prípadové štúdie ukazujú hodnotu kvalitných tesnení

Nasledujúce prípadové štúdie ukazujú porovnanie celkových nákladov na systém. Berú do úvahy frekvenciu a náklady na výmenu tesnenia, ako aj náklady na prestoj obsluhy.


Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.