skip to content

logo

Kalrez® Spectrum™ 6375

Spoločnosť Dow AgroSciences S.A.S., so sídlom v Drusenheime vo Francúzsku, globálny líder v oblasti výroby produktov na boj proti škodcom a biotechnologických produktov, nedávno predĺžila životnosť dynamických a statických tesnení montovaných na jej plniacej linke z jedného dňa na priemerne dva mesiace, čo predstavuje zlepšenie vo výške približne 6000 %, a to vďaka výmene O-krúžkov vyrobených z polytetrafluóretylénu (PTFE) za perfluoroelastomérové tesniace súčasti Kalrez® Spectrum™ 6375 od spoločnosti DuPont Performance Elastomers.

Plniaca linka vo francúzskom závode Dow AgroSciences spracováva agresívne rozpúšťadlá, tenzidy a koncentrované herbicídy pri teplotách v rozsahu od 10 do 45 °C a efektívnych tlakoch od 1,5 do 3,5 baru. Do ventilov plniacich strojov na linke boli ako tesnenia namontované O-krúžky vyrobené z PTFE a hadice strojov boli vybavené statickými O-krúžkami, taktiež vyrobenými z PTFE.

Michel Blondel, vedúci mechanickej údržby závodu, vysvetľuje problém. „Vždy, keď sme vykonali postup čistenia v mieste inštalácie pri teplote 80 °C alebo sme v plniacom stroji zmenili produkt, došlo k mechanickému poškodeniu PTFE tesnení. To znamená že sme každý deň museli meniť PTFE O-krúžky, pretože pred výmenou životnosť tesnenia nikdy nepresiahla 24 hodín.“

Náklady spoločnosti Dow AgroSciences spôsobené nadmernými prestojmi a údržbou sa stali neprijateľné a spoločnosť hľadala oveľa odolnejší tesniaci materiál, ktorý by odolal častému čisteniu a zmenám produktov a poskytoval oveľa dlhšiu životnosť tesnenia.

Spoločne s autorizovaným distribútorom tesnení Kalrez® spoločnosťou ERIKS S.A., Michel Blondel nainštaloval dynamické a statické perfluoroelastomérové O-krúžky Kalrez® Spectrum™ 6375 ako náhradu za PTFE tesnenia, čo viedlo k dramatickému a okamžitému zlepšeniu.

Tesnenie Kalrez® Spectrum™ 6375 je špecificky navrhnuté pre chemický spracovateľský priemysel. Poskytuje vynikajúci výkon v mimoriadne širokom rozsahu chemických látok vrátane kyselín, zásad, amínov a pary. Inovatívny patentovaný nový vytvrdzovací systém umožňuje nepretržité vyššie prevádzkové teploty vo výške až 275 °C v aplikáciách ako sú mechanické tesnenia, ventily, príruby a čerpadlá, kde je elastomerické tesnenie rozhodujúce.

Okrem toho, Kalrez® je termosetový perfluoroelastomér a poskytuje vynikajúce elastické vlastnosti a odolnosť voči mechanickému poškodeniu na rozdiel od PTFE, ktorý je termoplastický a všeobecne mu chýba potrebná pružnosť na odolávanie mechanickým nárazom v spracovateľskej aplikácii, akou je aj táto.

Po prechode na zákazkové O-krúžky Kalrez® Spectrum™ 6375 spoločnosť Dow AgroSciences S.A.S. uvádza priemernú životnosť tesnenia dva mesiace. Ide o nárast vo výške približne 6 000 % oproti predtým nainštalovaným PTFE tesneniam.

„Používanie tesnenia Kalrez® Spectrum™ 6375 nám umožňuje zvýšiť čas prevádzkyschopnosti našich plniacich strojov a zlepšiť celkovú spoľahlivosť našej baliacej linky. Tiež sme značne znížil čas strávený výmenou O-krúžkov,“ hovorí Michel Blondel. Uvádza tiež úsporu nákladov ako výsledok veľkých zlepšení v bezpečnosti a spoľahlivosti a z dôvodu zníženej údržby.

V inej aplikácii v tom istom závode, tesnenia vyrobené z fluoroelastoméru FEP/FKM namontované na vreteno ventilu Typu SRC Alfa Laval pravidelne zlyhávali už po 8 hodinách prevádzky. Tieto tesnenia boli teraz nahradené perfluoroelastomérom Kalrez®, čo spôsobilo predĺženie prevádzkovej životnosti z ôsmich hodín na 8 až 12 mesiacov.


Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.