skip to content

logo

Produkty pre čisté aplikácie, laboratórium „cleanroom“

farmaceutický

Jasný pohľad načistéaplikácie alaboratórium „cleanroom“

Z dôvodu zvyšujúceho sa povedomia v oblasti čistoty sa priemysel čoraz viac sústredí na účinnú kontrolu výrobných procesov. Cieľom je zabezpečiť, aby sa technické komponenty nestávali príčinou znečistenia v procesoch a systémoch. Znečistenie môže pochádzať z pevných častíc vo vzduchu, ktoré môžu byť viditeľné alebo neviditeľné. Tieto častice sa nazývajú aerosóly. Zabránenie tomuto druhu znečistenia je dôležitým faktorom vo farmaceutickom, polovodičovom a potravinárskom priemysle.

Účelom použitia laboratória „cleanroom“ v týchto rozličných segmentoch priemyslu je udržať úroveň kontaminácie časticami a/alebo mikroorganizmami pod stanoveným limitom. Definície týchto limitov sú súčasťou rozličných nariadení a noriem. Najvýznamnejšími zdrojmi kontaminácie sú pracovníci, použité materiály (vrátane obalových materiálov), budovy, stroje, vzduch a suroviny.

Vlastné laboratórium „cleanroom“spoločnosti ERIKS

Spoločnosť ERIKS ako významný partner v oblasti priemyselných dodávok je teraz schopný zabrániť znečisteniu a odplyňovaniu komponentov pomocou využitia vlastných čistých priestorov. V týchto čistých priestoroch čistíme rozličnými spôsobmi hadice, tesnenia, priemyselné plasty a ventily. Zaisťujeme tieto produkty proti vnikaniu prachu tak, aby boli prachotesné a následne ich najlepším možným spôsobom balíme. Prísne postupy a pracovné pokyny zaručujú, že naše produkty sú čisté a zabalené za najlepších možných podmienok.

ISO,trieda 7

Ľudský vlas má priemernú veľkosť 100 µm. V súčasnosti je možné filtrovať až do veľkosti 0,5 µm s veľmi dobrými výsledkami a relatívne malou námahou. Toto filtrovanie prebieha v čistých priestoroch. Tento utesnený priestor je naplnený vzduchom, v ktorom sa pohybuje len obmedzené množstvo častíc s veľkosťou 0,5 µm alebo viac. Aktuálnou normou pre priemysel je ISO 14644-1. V rámci tejto normy používa spoločnosť Eriks pre svoje čisté priestory ISO triedu 7 (ktorá je tiež známa ako trieda 10 000). Čistenie a balenie prebieha v ešte prísnejšom prostredí triedy 100, ktorú akceptuje 90 % priemyslu.

Čistenie a balenie v čistých priestoroch

Spoločnosť ERIKS je plne vybavená na to, aby prevzala vaše čistiace a baliace činnosti do vlastných čistých priestorov. Odplyňovanie gumových produktov pomocou vákuových rúr je tiež pridanou hodnotou spoločnosti ERIKS. To sa týka produktov spoločnosti ERIKS, ako aj produktov iných spoločností a môže predstavovať zaujímavé úspory času a peňazí!


Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.