skip to content

logo

Veľké testenia Kalrez® 7075, predávané spoločnosťou Ehlers

Súvisiace stránky

Zmes Kalrez® / FFKM

Sprievodca elastomérov s vysokou čistotou

Aplikácie v chemickom priemysle

Spoločnosť Hermann Linden Maschinenfabrik GmbH & Co. KG so sídlom v nemeckom Marienheide si vybrala obrovské 1,7-metrové O-krúžky vyrobené z perfluoroelastoméru Kalrez® Spectrum™ 7075 od spoločnosti DuPont™ Performance Elastomers na utesnenie svojich dvojramenných (Z) miešačiek, používaných na spracovanie agresívnych chemikálií pri teplote 100 až 300 °C v chemickom, petrochemickom, farmaceutickom, farbiarskom priemysle, priemysle umelých hmôt a ďalších odvetviach. Spoločnosť uvádza predĺženie prevádzkovej životnosti, znížené náklady na údržbu a zlepšenú produktivitu v dôsledku šesťnásobného zvýšenia strednej doby medzi opravami (MTBR) v porovnaní s predtým používanými plochými tesniacimi krúžkami na aramidovej báze.

Spoločnosť Hermann Linden dodáva miešadlá a miešačky priemyselným zákazníkom na miešanie vysoko viskóznych produktov. Pôvodne boli obe strany miešacieho žľabu utesnené plochými tesniacimi krúžkami bez azbestu z aramidových vlákien, výplne a náhrady azbestu, odolnej voči vysokej teplote. Tieto tesnenia však boli náchylné na občasné úniky, ktoré sa ťažko opravovali. Dokonca aj ploché tesnenia s kovovými vložkami nedokázali dosiahnuť viac než mierne predĺženie prevádzkovej životnosti.

Výzvou pre spoločnosť Linden bolo nájsť dlhodobý spôsob tesnenia žľabu a bočných stien. Hoci sa jedna strana dala privariť priamo k žľabu, čím sa eliminovalo tesnenie, druhá strana musela byť odnímateľná, takže si vyžadovala odlišné riešenie problému tesnenia.

Spoločnosť Linden sa rozhodla spolupracovať so zákazníkmi pri hľadaní alternatív, ktoré by predĺžili prevádzkovú životnosť, znížili náklady na údržbu a zlepšili produktivitu. Jedným z nápadov bolo upchatie drážky mäkkým kovom. Tento návrh sa však zamietol ako príliš drahá náhrada, nie príliš vhodná na údržbu. Namiesto toho sa navrhlo použitie tesnenia O-krúžkom, pretože jeho montáž a výmena sú jednoduché a vyžadujú si oveľa menší styčný tlak pre spoľahlivé utesnenie v porovnaní s plochým tesnením.

„Hľadali sme tesniaci materiál, ktorý by vydržal prevádzkové podmienky miešačky počas niekoľkých rokov,“ vysvetlil Alexander Schneider, generálny riaditeľ spoločnosti Linden. „V týchto aplikáciách musí tesnenie odolať teplotným cyklom od 100 do 300 °C a vystaveniu používaným chemikáliám.“

Spoločnosť Linden požiadala zákazníkov, aby otestovali silikónové tesnenie, grafitovanú krúžkovú šnúru z aramidových vlákien a perfluoroelastomér v bežných prevádzkových podmienkach. Hoci silikónové tesnenie odolávalo vysokým teplotám, bolo vážne poškodené spracovávanými chemikáliami. Grafitované aramidové vlákna odolávali chemikáliám, ale pri vysokých teplotách sa spálili. Iba perfluoroelastomér odolal agresívnym chemikáliám aj vysokým teplotám.

„V jednej aplikácii mal miešací žľab objem 2 750 litrov, takže si vyžadoval O-krúžok s priemerom väčším než 1,5 metra,“ povedal Johannes Lächer, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Linden a v súčasnosti konzultant spoločnosti. „Hľadali sme výrobcu, ktorý by nemal problém vyrobiť perfluoroelastomérové O-krúžky tejto veľkosti. Nakoniec sme vybrali perfluoroelastomérové O-krúžky Kalrez® Spectrum™ 7075 od spoločnosti DuPont™ Performance Elastomers z dôvodu ich dobrého pomeru ceny a výkonu a ich dostupnosti v požadovaných rozmeroch v krátkej dobe.“ Výsledkom je O-krúžok Kalrez® s hrúbkou 9,66 mm a priemerom 1 705 mm, ktorý je optimalizovaný pre špecifické rozmery drážky.

„Z výkonnosti perfluoroelastomérových O-krúžkov Kalrez® sme nadšení a počítame najmenej so šesťnásobným nárastom intervalov údržby v porovnaní s momentálne používanými plochými tesneniami. Diely Kalrez® plánujeme použiť aj pre naše ďalšie miešačky a miešadlá, pracujúce v podobne náročných podmienkach,“ povedal Schneider.

O-krúžok Kalrez® Spectrum™ 7075 stanovuje nové štandardy pre tesnenia používané v náročných chemických procesoch. Perfluoroelastomér od spoločnosti DuPont™ Performance poskytuje ešte menšie ustrnutie v tlaku (15 percent po 70 hodinách pri teplote 204 °C), vyššiu tepelnú stabilitu (nepretržitá prevádzka až pri teplote 326 °C) a lepšiu odolnosť voči chemikáliám ako Kalrez® 4079, čo bol doteraz uznávaný štandard v odvetví. Okrem toho má mimoriadne hladký povrch. Pre aplikácie vyžadujúce si ešte väčšiu odolnosť spoločnosť DuPont™ Performance Elastomers odporúča Kalrez® Spectrum™ 6375 pre nepretržité prevádzkové teploty až 275 °C. Spoločnosť vyrába a dodáva perfluoroelastomérové O-krúžky Kalrez® podľa špecifikácií zákazníka.

O spoločnosti DuPont™ Performance Elastomers

Spoločnosť DuPont™ Performance Elastomers, globálny dodávateľ špecializovaných elastomérov so sídlom v meste Wilmington, Delaware, USA, je dcérskou spoločnosťou spoločnosti DuPont™ s tržbami viac než 1 miliarda USD. Spoločnosť má vedúce postavenie v odvetví chlóroelastomérov, etylénelastomérov a fluorovaných elastomérov a jej produkty sa využívajú v automobilovom, chemickom, stavebnom, všeobecnom gumárenskom priemysle, priemysle výroby umelých hmôt a drôtovom a káblovom priemysle.

O spoločnosti Hermann Linden

Spoločnosť Hermann Linden Maschinenfabrik GmbH & Co. KG bola založená v roku 1940 ako rodinný podnik vyrábajúci miešadlá a miešačky pre laboratórne použitie. Dnes má spoločnosť Linden 42 pracovníkov a vyrába zmiešavače, miešačky a miešadlá vo veľkostiach pre laboratóriá, pilotné prevádzky a výrobu, s objemom od 1 do 6 000 litrov, používané na celom svete. Medzi bežné priemyselné aplikácie patrí chemický, farmaceutický, plastový kozmetický priemysel, farby a nátery, cukrárstvo, cementy a tesnenia. Všetky zariadenia sú individuálne vyrábané tak, aby presne vyhovovali požiadavkám zákazníkov, a dodávajú sa kompletne zmontované na špeciálnych prepravných prostriedkoch.


Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.