skip to content

logo

H. Kreuger

Od

Telefón

Dátum

Týmto oznamujeme, že pán H. Kreuger, výkonný riaditeľ skupiny ERIKS group nv, odstúpi z funkcie na výročnom valnom zhromaždení akcionárov dňa 12. mája 2005 z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku.


Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.