skip to content

logo

Skupina ERIKS rozširuje svoje aktivity do strednej Európy

Od

Telefón

Dátum

Predmet

Akvizícia spoločností PASSEROTTI a MOWTA, Poľsko

Po vykonaní analýzy trhových možností v krajinách strednej Európy (Poľsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko) urobila skupina ERIKS prvý krok v rozširovaní svojich aktivít do tohto regiónu.

Predaj podľa skupiny produktov sa dá rozdeliť takto:

  • Tesniaca technológia:

O-krúžky 22 % Dynamické tesniace prvky 45 %

  • Mechanické silové prevody 25 %
  • Produkty údržby 8 %

Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.