skip to content

logo

Skupina ERIKS rozširuje svoje aktivity v USA

Od

Telefón

Dátum

Predmet

Skupina ERIKS dosiahla rámcovú dohodu na akvizíciu všetkých akcií spoločnosti Turpen & Associates Inc so sídlom v Tulsa, Oklahoma, USA.

25%

15%


Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.