skip to content

logo

Úspešné dokončenie akvizície spoločnosti WYKO

Od

Telefón

Dátum

Predmet

Okrem tlačovej správy z 13. novembra 2006 týmto oznamujeme dokončenie akvizície spoločnosti WYKO Holdings Limited. Výsledky spoločnosti WYKO budú k dnešnému dňu skonsolidované do účtov spoločnosti ERIKS.


Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.