skip to content

logo

Skupina ERIKS rozširuje svoje aktivity v Poľsku

Od

Predstavenstvo skupiny ERIKS nv

Telefón

+31-72 54 75 888

Dátum

28. marec 2008

Predmet

SKUPINA ERIKS ROZŠIRUJE SVOJE AKTIVITY V POĽSKU

Skupina ERIKS urobila ďalší krok na posilneniu svojich aktivít v Poľsku. Dnes (28. marca 2008) bola podpísaná zmluva, ktorou sa získali aktivity spoločností

  • TIM Sp.j.w. s 3 pobočkami v priemyselnej oblasti Poznaň
  • Hydro-met s.c. so sídlom v Gdynii

s platnosťou od 1. apríla 2008.

Medzi obchodné aktivity spoločností TIM a Hydro-met patrí predaj

  • tesniacich komponentov (80 %)
  • mechanických prevodov energie (10 %)
  • produktov týkajúcich sa údržby (10%)

výrobcom originálnych dielov (OEM), ako aj priemyselnému odvetviu údržby (MRO).

S 18 zamestnancami dosahujú obe spoločnosti celkové ročné tržby vo výške 6,5 milióna PLN (približne 1,8 milióna EUR).

Táto akvizícia je kompletne v súlade so stratégiou skupiny ERIKS rozširovať svoje aktivity v rastúcich priemyselných oblastiach Poľska a ešte viac posilňovať svoje vedúce postavenie na poľskom trhu tesniacich prvkov.

fintegrované ako servisné centrá do existujúcej siete Passerotti sp.z.o.o. od 1. apríla 2008.

Zakúpené spoločnosti sa okamžite začnú podieľať na výsledkoch. Finančné prostriedky potrebné na tieto akvizície budú plne hradené z vlastných zdrojov spoločnosti.

Podrobnejšie informácie o skupine ERIKS nájdete na našej webovej stránke www.eriks.com.


Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.