skip to content

logo

Skupina ERIKS dokončila akvizíciu spoločnosti AMG PESCH so sídlom v meste Kolín nad Rýnom, Nemecko

Skupina ERIKS dokončila akvizíciu spoločnosti AMG PESCH so sídlom v meste Kolín nad Rýnom, Nemecko

Od

Predstavenstvo ERIKS nv

Telefón

+31-72 54 75 888

Dátum

3. februára 2011

Predmet

Skupina ERIKS dokončila akvizíciu spoločnosti AMG PESCH so sídlom v meste Kolín nad Rýnom, Nemecko

Dňa 22. decembra 2010 skupina ERIKS oznámila, že dosiahla predbežnú dohodu s dočasným konkurzným správcom spoločnosti AMG Pesch GmbH & Co. KG v súvislosti s akvizíciou základného majetku a obchodných aktivít spoločnosti AMG Pesch so sídlom v meste Kolín nad Rýnom v Nemecku. Medzitým Federálny protimonopolný úrad (Bundeskartellamt) schválil túto akvizíciu, čo viedlo k dokončeniu akvizície dňa 1. februára 2011. 

Aktivity spoločnosti AMG Pesch sa týkajú konštrukcie, návrhu, výroby, marketingu a predaja vysokokvalitných regulátorov pneumatických ventilov, špeciálnych ventilov, štandardných ventilov a zostáv v oblasti kvapalinovej technológie. Zákazníkmi spoločnosti sú výrobcovia originálnych dielov (OEM) a koncoví používatelia, najmä v segmentoch chemických látok, energetiky, liečiv, strojného inžinierstva, potravinárskej technológie a konštrukcie čerpadiel a zariadení.

Okrem sídla spoločnosti v Kolíne nad Rýnom sú v prevádzke aj ďalšie pracoviská v meste Merseburg (Nemecko) a Nanjing (Čína). Spoločnosti AMG Pesch poskytuje podporu spoľahlivý tím približne 80 zamestnancov s rozsiahlymi odbornými znalosťami, mnohoročnými skúsenosťami, prepracovaným a širokým sortimentom produktov a najnovšou technológiou v oblasti prietokovej technológie. Vďaka týmto faktorom sa táto spoločnosť stala jedným z vedúcich dodávateľov v tomto priemyselnom odvetví.

Táto akvizícia predstavuje zrejmú expanziu pozície spoločnosti ERIKS Germany na trhu v oblasti prietokovej technológie. Činnosti spoločnosti AMG Pesch budú začlenené do existujúcich štruktúr siete ERIKS v Nemecku ako centrum základných spôsobilostí, čo umožní spoločnosti ERIKS pokračovať v ceste ku kompletizácii jej sortimentu produktov a zameraní na inovatívne technologické činnosti.


Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.