skip to content

logo

Školenie - Počítačové navrhovanie gumených produktov

Obsah

 • Gumené materiály a vlastnosti gumy
 • Úvod do nelineárnych elastických deformácií
 • Modely gumových materiálov na počítačovú analýzu
 • Úvod do fyzikálneho testovania gumy
 • Skúšky jednoosového napätia gumených materiálov
 • Poškodenie a spotreba gumených materiálov
 • Vhodný materiál pre údaje nelineárnej skúšky
 • Testovanie únavy (poškodenia), trenia, viskoelasticity

Poznámky

 • Všetky prednášky budú v angličtine
 • Seminár tvoria prednášky a laboratórne cvičenia

Pre koho sú určené tieto prednášky?

 • Projektanti gumených komponentov a systémov
 • Chemici a technológovia v oblasti gumených materiálov
 • Technici v oblasti produktov a materiálov

Prednášajúci

 • Dr. Ing. Robert Eberlein (ZHAW)
 • Dr. Ir. Kuno Dijkhuis (ERT bv)
 • Jan van Kranenburg (ERTbv )

Miesto

Kliknite sem, ak chcete získať viac informácií, alebo ak sa chcete prihlásiť na školenie o počítačovom navrhovaní gumených produktov


Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.