skip to content

logo

Dodávatelia O-krúžkov

Skupina ERIKS je jedným z najväčších dodávateľov O-krúžkov na svete. Dodávame produkty vynikajúcej kvality do celého sveta a pre všetky odvetvia. Schopnosť dodávať veľmi rôznorodé O-krúžky a celosvetová sieť centier základných spôsobilostí, predajcov, servisných centier a ďalších zariadení nás odlišuje od ostatných dodávateľov O-krúžkov.

Spoločnosť ERIKS, dodávateľ O-krúžkov pre rozličné priemyselné odvetvia

Polovodičový priemyselAutomobilový priemyselRozvod plynu a vody Námorný priemysel Ropný a plynárenský priemyselPriemysel pre výskum chemických procesovPriemysel pre potraviny a nápojePotravinársky a farmaceutický priemysel Spoločnosť ERIKS, dodávateľ O-krúžkov pre rozličné materiály Kalrez® / FFKMViton ® / FKM TPeRX® Nitril / NBRHNBR / X-NBREPDM SBR Aflas® ACM polyakrylát Fluórosilikón / FVMQSilikón / VMQNeoprén / CR Iné zložky Zmesi s vysokou čistotou Užitočné nástroje pre O-krúžky S cieľom pomôcť našim zákazníkom sme vytvorili viacero nástrojov na uľahčenie výberu najvhodnejšieho materiálu a rozmerov O-krúžkov. Kalkulátor O-krúžkov:  Kalkulátor O-krúžkov umožňuje technikom špecifikovať drážku O-krúžkov pre konkrétny O-krúžok alebo naopak, vypočítava najlepšiu vhodnú veľkosť O-krúžku pre konkrétnu drážku. Kalkulátor zohľadňuje všetky relevantné parametre ako tepelné alebo chemické vydutie gumového materiálu a tepelné roztiahnutie materiálov združených konštrukčných častí Kalkulátor hmotnosti O-krúžkov: Hmotnosť veľkých množstiev O-krúžkov je dôležitá na stanovenie dopravných nákladov. Tento nástroj vám umožňuje stanoviť hmotnosť dodávky O-krúžkov. Sprievodca chemickej odolnosti:  Najrozsiahlejší nástroj stanovenia kompatibility gumy pre elastoméry na svete. Sprievodca chemickej odolnosti spoločnosti ERIKS vám umožňuje overiť si odolnosť 20 rozličných skupín gúm a niektorých plastov vo vzťahu k vyše 2000 chemikáliám. Jedinečnou funkciou je možnosť vyhľadávania na základe medzinárodne uznávaných CAS čísel, ktoré značne zjednodušujú vyhľadávanie chemických látok. Kontaktovať spoločnosť ERIKS Ak chcete získať viac informácií o O-krúžkoch alebo iných produktoch spoločnosti ERIKS, navštívte našu kontaktnú stránku, alebo vyplňte formulár „Kontaktovať spoločnosť ERIKS“ v pravom hornom rohu.  

Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.