skip to content

logo

Postupy čistenia produktov s vysokou čistotou

farmaceutický

Keďže sa bežne používajú sanitačné programy, musia sa vyvinúť postupy čistenia a sanitácie pre všetky zariadenia na spracovanie potravín. Cieľom čistenia a sanitácie povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, je odstrániť jedlo (výživu), ktoré potrebujú baktérie pre svoj rast, a zničiť baktérie, ktoré už existujú.

Definície čistenia

 • Čisté: Bez špiny, škvŕn a nečistôt a všeobecne neznečistené
 • Sanitované: Bez prvkov ohrozujúcich zdravie, redukcia mikroorganizmov
 • Dezinfikovať: Vzťahuje sa na objekty neživého pôvodu a zničenie všetkých vegetatívnych buniek (nie spór)
 • Sterilizovať: Vzťahuje sa na štatistické zničenie a odstránenie všetkých živých organizmov

Skupina ERIKS má veľké skúsenosti v kompatibilite materiálov a návrhov produktov určenej na prekonávanie problémov v čistiacich procesoch používaných v potravinárskom, nápojovom a farmaceutickom priemysle.

Manuálne čistiace procesy

 • vedrá, kefy a hadice alebo
 • HPLV-systémy (vysoký tlak, malý objem) prostredníctvom striekačov alebo
 • penením (čistenie primárne chemickým procesom)

Mechanické čistiace procesy

Systém používa nádobu s prúdením na čistenie komponentov (súčasti zariadení a krátke časti potrubia), ktoré sú rozmontované a vložené do nádoby.

CIP (čistenie na mieste)

K tomuto čistiacemu procesu obvykle dochádza prostredníctvom chemickej činnosti na základe sprejovej alebo tlakovej cirkulácie preplachovacích, umývacích a oplachovacích roztokov v kontrolovaných podmienkach času, teploty a chemickej koncentrácie. Patrí sem umývanie nádob na spracovanie a skladovanie, potrubných systémov a integrovaného zariadenia.

SIP (sterilizácia na mieste)

Cieľom je sterilizácia všetkých zariadení, ktoré sú v styku s produktmi v tejto dobe použitia, aby sa eliminovala alebo znížila potreba aseptických prídavkov alebo pripojení.

ChemicalExampleConcentrationTemperature °CTimeCleaning procedure
 
Chlorinated alkaliesMild solution of caustic sodamax. 0,5%55-705-22CIP
Acidified rinsePost rinse, fresh water, acid solutionpH 5,5-6,0RT -CIP
Strong alkaliesCaustic soda0,5-5%up to 9045-90CIP
Strong acidsPhosphoric acid, nitric acidpH-275-9020-30CIP
SanitiserSodium hypochlorite200 ppm active chlorinecolda couple ofCIP
Hot water - -80-90-CIP
Steam -  -+130-SIP

Požiadavky na tesnenia

Požiadavky na tesnenia a plastové súčasti sú:

 • chemická odolnosť voči produktu
 • chemická odolnosť voči použitým médiám pre čistenie na mieste
 • dobre čistiteľný a sterilizovateľný tesniaci povrch
 • dobrá odolnosť voči abrázii a opotrebeniu
 • netoxický tesniaci materiál
 • inštalácia bez akýchkoľvek mŕtvych bodov (priestorov)

Kompatibilita

 • doba ponorenia
 • teplota
 • typ čistiaceho média
 • koncentrácia čistiaceho roztoku
MaterialNitric acid 85°C,
2%
caustic soda 85°C,
3%
Aqua dest. 100°CSteam   140°C Sodium hypo-
chlorite solution
70°C,
5%
Solution
sodium
hydroxide sodium-
hypochlorite
70°C,3%
Solution
sodium
hydroxide
sodium carbonate
70°C,3%
Solution
hydrogen peroxide
peracetic acid 50°C,3%
3-A Sani-
tary stan-
dards 18-03
 
PUR++-+Class 1,3**
NBR(-)++at 70°C(-)n.d.a.n.d.a.n.d.a.n.d.a.n.d.a.
H-NBR(-)++-n.d.a.n.d.a.n.d.a.n.d.a.n.d.a.
Silicone-(-) (-) n.d.a. +n.d.a.n.d.a.
  Viton®(o)oo-o+++Class 1


immersion period: 168 hours

n.d.a.: no data available
(+,o,-): n.d.a. supposed to be +, o or -
** class 1,3: passed all tests for class 1, except the temperature of exposure to product of sterilization (possible up to 100°C)
+ : resistant
o : limited resistance
- : not resistant

 

Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.