skip to content

logo

Vysoko čistý Kalrez®

vysoká-čistota-o-krúžkov

Perfluorelastomér Kalrez® zlepšuje vlastnosti tesnení pri súčasných procesoch

Pre plnenie požiadavky zlepšenej tesniacej integrity pri zachovaní čistoty procesu má spoločnosť DuPont Performance Elastomers skupinu vysoko výkonných perfluorelastomérových tesniacicich materiálov, ktoré sú vyvinuté pre použitie vo farmaceutickej a zdravotníckej výrobe. Podobne ako PTFE v čistote, odolnosti voči teplote a chemickej odolnosti, má zmes Kalrez® odolnosť a pevnosť v tlaku charakteristickú pre často používané materiály, ako napríklad etylén-propylén polyméry (EPDM), fluoroelastoméry (FKM) a silikónová guma.

Súlad s FDA a USP

Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) potvrdil možnosť opakovaného použitia produktov Kalrez® 6221 a 6230 v styku s potravinami Notifikáciou styku s potravinami (FCN) 000101. FCN 000101 bola stanovená procesom notifikácie FDA pred uvedením na trh pre látky, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, podľa časti 409(h) Federálneho zákona o potravinách, liečivách a kozmetických prípravkoch 21U.S.C.348(h)) a je primárnym spôsobom, podľa ktorého FDA schvaľuje použitie potravinárskych prídavkov, ktoré sú látkami prichádzajúcimi do styku s potravinami. FCN 000101 si vyžaduje, aby mali materiály úrovne extrahovateľných látok nižšie než 0,2 mg/in2 (0,3 g/m2). Kalrez® 6221 a 6230 tiež boli testované v súlade s Liekopisom USA, trieda VI (USP Trieda VI), a spĺňajú tieto požiadavky.

Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.