eriks_cleanroom-belgium.jpg

Produkty "cleanroom" pre čisté aplikácie

Jasný pohľad na „Cleanroom“ produkty

Z dôvodu zvyšujúceho sa povedomia v oblasti čistoty sa priemysel čoraz viac sústreďuje na účinnú kontrolu výrobných procesov. Cieľom je zabezpečiť, aby sa technické komponenty nestávali príčinou znečistenia v procesoch a systémoch. Znečistenie môže pochádzať z pevných častíc vo vzduchu, ktoré môžu byť viditeľné i neviditeľné. Tieto častice sa nazývajú aerosóly. Zabránenie tomuto druhu znečistenia je dôležitým faktorom vo farmaceutickom, polovodičovom a potravinárskom priemysle.

Účelom použitia čistých priestorov v týchto rozličných odvetviach priemyslu je udržať úroveň kontaminácie časticami a/alebo mikroorganizmami pod stanoveným limitom. Definície týchto limitov sú súčasťou rozličných usmernení a noriem. Najvýznamnejšími zdrojmi kontaminácie sú pracovníci, použité materiály (vrátane obalových materiálov), budovy, stroje, vzduch a suroviny.

„Clean room“ miestnosť v spoločnosti ERIKS

Spoločnosť ERIKS ako významný partner v oblasti priemyselných dodávok je teraz schopný zabrániť znečisteniu a odplyňovaniu komponentov pomocou využitia vlastných čistých priestorov „Clean room“. V týchto čistých priestoroch čistíme rozličnými spôsobmi hadice, tesnenia, priemyselné plasty a ventily. Zaisťujeme tieto produkty proti vnikaniu prachu tak, aby boli prachotesné a následne ich najlepším možným spôsobom balíme. Prísne postupy a pracovné pokyny zaručujú, že naše produkty sú čisté a zabalené za najlepších možných podmienok.

ISO trieda 7

Ľudský vlas má priemernú veľkosť 100 µm. V súčasnosti je možné filtrovať až do veľkosti 0,5 µm s veľmi dobrými výsledkami a relatívne malou námahou. Toto filtrovanie prebieha v čistých priestoroch. Tento utesnený priestor je naplnený vzduchom, v ktorom sa pohybuje len obmedzené množstvo častíc s veľkosťou 0,5 µm alebo väčšou. Aktuálnou normou pre priemysel je ISO 14644-1. V rámci tejto normy používa spoločnosť Eriks pre svoje čisté priestory ISO triedu 7 (ktorá je tiež známa ako trieda 10 000). Čistenie a balenie prebieha v ešte prísnejšom prostredí triedy 100, ktoré akceptuje 90 % priemyslu.

Čistenie a balenie v čistých priestoroch “Clean room“

Spoločnosť ERIKS je plne vybavená na to, aby prevzala vaše čistiace a baliace činnosti do vlastných čistých priestorov. Odplyňovanie gumových produktov pomocou vákuových rúr je tiež pridanou hodnotou spoločnosti ERIKS na trhu. To sa týka produktov spoločnosti ERIKS, ako aj produktov iných spoločností a môže predstavovať zaujímavé úspory času a peňazí!

Naše značky
 • eriks_logo.jpg
 • logo_kalrez.jpg
 • pioneer-weston-logo.jpg
 • garlock-logo.jpg
 • saint-gobain-logo.jpg
 • parco-seals-logo.jpg
 • freudenberg-logo.jpg
 • parker-logo.jpg
Našich zákazníkov
 • ASML
 • GlaxoSmithKline
 • Bosch
 • Emerson
 • Shell
 • Heineken
 • TATA Steel
 • Cargill
 • Daimler
 • FrieslandCampina
 • Philips
Člen
European Sealing Agency
European seals and Gaskets Association
Prosím kontaktujte nás

Máte otázku

Prosím pošlite nám Email:

Kontaktiraj nas >

Súbory na stiahnutie

Mám záujem o ďalšie informácie o produktoch?

Navštívte centrum pre sťahovanie súborov >

Kvalita a Služby

Okrem produktu ponúka ERIKS taktiež balík služieb

Získajte viac informácií o našich službách >