eriks_reach.jpg

REACh

Záväzok spoločnosti ERIKS: byť pripravení na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACh)

Spoločnosť ERIKS má trvalý záväzok týkajúci sa udržateľného rozvoja. Schvaľujeme ciele právnych predpisov v nariadení REACh, keďže sa snažia maximalizovať transparentnosť informácií a minimalizovať používanie škodlivých látok. Cieľom je posilnenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

Nariadenie REACh nadobudlo účinnosť 1. júna 2007. Vyžaduje sa v ňom, aby výrobcovia a dovozcovia chemických látok zaregistrovali tieto látky na európskom trhu na ich plánované účely. Vypracuje sa analýza rizík a vytvoria sa súbory s technickými dokumentmi. Dostupné informácie budú prehľadné v rámci celého dodávateľského reťazca.

Prvý krok predregistrácie sa začal 1. júna 2008 a skončí sa 1. decembra 2008. ECHA1 v Helsinkách zhromažďuje všetky záznamy v rámci predregistrácie a kompletný zoznam bude dostupný od 1. januára 2009.

Fáza 1, ktorá beží do roku 2010, zahŕňa registráciu na látky CMR2 a látky vyrábané v množstvách nad 1000 ton ročne.

Fáza 2 zahŕňa registráciu látok v rozsahu 100 – 1000 ton a beží do roku 2013.

Konečným termínom pre fázu 3 je rok 2018 a zahŕňa registráciu na látky vyrábané v rozsahu 1 – 100 ton ročne. V prípade látok, ktoré nedosahujú hranicu 1 tony ročne, sa nepožaduje registrácia. Nové látky uvádzané na trh musia byť ihneď zaregistrované.

Hoci spoločnosť ERIKS sa prevažne stará o výrobky, dokážeme včas rozoznať našu úlohu aj v dodávateľskom reťazci. Vykonali sa všetky potrebné opatrenia.

 • Pre väčšinu výrobkov v portfóliu spoločnosti ERIKS nie je potrebná (pred)registrácia
 • Spolupracujeme s výrobnými zariadeniami a dodávateľmi, aby sme zaistili dostupnosť všetkých výrobkov počas celého obdobia implementácie nariadenia REACh
 • Negatívne vplyvy na dodávku niektorého z našich výrobkov sa zachytia vďaka začleneniu kvalitnej alternatívy do nášho portfólia
 • Komunikácia týkajúca sa použitia bude transparentná a ľahko dostupná

V prípade všetkých výrobkov vyrobených pomocou látok na zozname kandidátskych látok SVHC (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) budú príslušné informácie schválené v bezpečnostných listoch, ktoré sú bežne dostupné na technických webových stránkach.

1 Európska chemická agentúra
2 Karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu

Naše značky
 • eriks_logo.jpg
 • logo_kalrez.jpg
 • pioneer-weston-logo.jpg
 • garlock-logo.jpg
 • saint-gobain-logo.jpg
 • parco-seals-logo.jpg
 • freudenberg-logo.jpg
 • parker-logo.jpg
Našich zákazníkov
 • ASML
 • GlaxoSmithKline
 • Bosch
 • Emerson
 • Shell
 • Heineken
 • TATA Steel
 • Cargill
 • Daimler
 • FrieslandCampina
 • Philips
Člen
European Sealing Agency
European seals and Gaskets Association
Prosím kontaktujte nás

Máte otázku

Prosím pošlite nám Email:

Kontaktiraj nas >

Súbory na stiahnutie

Mám záujem o ďalšie informácie o produktoch?

Navštívte centrum pre sťahovanie súborov >

Kvalita a Služby

Okrem produktu ponúka ERIKS taktiež balík služieb

Získajte viac informácií o našich službách >