eriks-elastomer-properties.jpg

Základné vlastnosti elastomérov

Sealing know-how makes the difference

ERIKS is your reliable partner with 80 years of experience in sealing technology. Our O-ring and sealing knowledge is made accessible to you in the below table of chemical and physica elastomerl properties.

Contact us

If you have any questions about o-rings and other sealing solutions, please contact one of our locations or fill in our contact form below.

Chemical and Physical Tables
PolymérNBRHNBRFKMEPSBRCRIIRVMQ,
 Si, PMQ,
 PVMQ
Pružný
 Pevnosť
 (MPa)
6.9-
 27,6
31.0-
 10,0
3.4-
 20,7
2.1-
 24,1
3.4-
 24,1
3.4-
 27,6
13.8-
 20,7
1.4-
 10,3
Pružný
 Modul pri
 100 % (MPa)
2.0-
 15
1.7-
 20,7
1.4-
 13,8
0.7-
 20,7
2.1-
 10,3
0.7-
 20,7
0.3-
 3,4
6,2
Tvrdosť podľa durometra (Shore A)20-
 100
30-
 95
50-
 95
30-
 90
30-
 100
15-
 95
30-
 80
20-
 90
Predĺženie
 (%)
100-
 650
90-
 450
100-
 500
100-
 700
450-
 600
100-
 800
300-
 850
100-
 900
Hodnota
 ustrnutia v tlaku
Dobré-
 Výborné
Dobré-
 Výborné
Dobré-
 Výborné
Slabé-
 Výborné
Dobré-
 Výborné
Slabé-
 Dobré
Slabé-
 Dobré
Dobré-
 Dobré
Nízka teplota
  Rozsah °F
-70 až 0-50 až 0-50 až 0-75 až -40-75 až -55-70 až -30-70 až -400-178 až -90
Nízka teplota
 Rozsah °C
-57 až -18-46 až -18-46 až -18-46 až -18-59 až -48-57 až -34-57
 až -40
-117 až -68
Rozsah vysokých teplôt °F210 až 250250 až 3000400 až 500220 až
 300
210 až 250200 až
 250
250
 až 300
400
 až 500
Rozsah vysokých teplôt °C99 až 121121 až
 149
200 až 260104 až
 149
99 až
 121
93 až
 121
121
 až 149
204
 až 260
Tepelné starnutie
 pri 212 °F
 (100 °C)
DobréVýbornéVýbornéDobré-
 Výborné
DobréDobré-
 Výborné
Dobré-
 Výborné
Výborné
Odolnosť voči parePriemerné-
 Dobré
Priemerné-
 Dobré
Slabé-
 Dobré
VýbornéPriemerné-
 Dobré
Priemerné-
 Dobré
Dobré-
 Výborné
Priemerné-
 Dobré
Odolnosť voči plameňuSlabéSlabéDobré-
 Výborné
SlabéSlabéDobré-
 Výborné
SlabéPriemerné-
 Výborné
Odolnosť voči počasiuPriemerné-
 Dobré
Dobré-
 Výborné
VýbornéVýbornéPriemerné-
 Dobré
Priemerné-
 Dobré
VýbornéVýborné
Odolnosť voči slnečnému žiareniuSlabé-
 Dobré
Dobré-
 Výborné
Dobré-
 Výborné
VýbornéSlabéDobré-
 Výborné
VýbornéVýborné
Odolnosť voči ozónuPriemerné-
 Dobré
Dobré-
 Výborné
VýbornéDobré-VýbornéSlabéDobré-
 Výborné
VýbornéVýborné
Odolnosť voči žiareniuPriemerné-
 Dobré
Priemerné-
 Dobré
Priemerné-
 Dobré
Dobré-
 Výborné
Slabé-
 Dobré
Priemerné-
 Dobré
Slabé-
 Dobré
Slabé-
 Dobré
Odolnosť voči oxidácii
 (vzduch)
DobréVýbornéVýbornéVýbornéPriemerné-VýbornéDobré-
 Výborné
VýbornéVýborné
Odolnosť voči vodeDobré-
 Výborné
VýbornéVýbornéVýbornéDobré-
 Výborné
Priemerné-
 Dobré
Dobré-
 Výborné
Výborné
Hodnota priepustnosti plynovPriemerné-
 Výborné
Priemerné-
 Výborné
Dobré-
 Výborné
Priemerné-
 Dobré
PriemernéPriemerné-
 Dobré
DobréSlabé-
 Priemerné
ZápachDobréDobréDobréDobréDobréPriemerné-
 Dobré
DobréDobré
Zachovanie
 chuti
Priemerné-
 Dobré
Priemerné-
 Dobré
Priemerné-
 Dobré
Dobré-
 Výborné
Priemerné-
 Dobré
Priemerné-
 Dobré
Priemerné-
 Dobré
Dobré-
 Výborné
Priľnavosť ku kovomVýbornéVýbornéDobré-
 Výborné
Dobré-
 Výborné
VýbornéVýbornéDobréDobré-
 Výborné
FarbivosťVýbornéVýbornéDobré-
 Výborné
Dobré-
 Výborné
DobréPriemernéDobréVýborné
Farebný kód
 RMA
Zadná strana-HnedáFialová-Červená-Hrdzavá
Hodnota elastickosti alebo vrátenia
 do pôvodnej polohy
DobréDobréPriemerné-
 Výborné
Priemerné-
 Dobré
Priemerné-
 Výborné
Priemerné-
 Dobré
Slabé-
 Dobré
Dobré-
 Výborné
Vibračné vlhčeniePriemerné-
 Dobré
Dobré-
 Výborné
Priemerné-
 Dobré
Priemerné-
 Dobré
Priemerné-
 Dobré
Dobré-
 Výborné
VýbornéPriemerné-
 Odolnosť voči
Odolnosť voči únavovým trhlinámDobréDobréDobréDobréDobré-
 Výborné
DobréDobré-
 Výborné
Slabé-
 Dobré
trhlinám
 Odolnosť
Dobré-
 Výborné
Dobré-
 Výborné
Priemerné-
 Dobré
Priemerné-
 Dobré
Priemerné-
 Výborné
Dobré-
 Výborné
DobréSlabé-
 Dobré
Odolnosť voči abráziiDobré-
 Výborné
Dobré-
 Výborné
DobréDobréDobré-
 Výborné
Dobré-
 Výborné
Priemerné-
 Dobré
Slabé-
 Dobré
Úbytok
 hmotnosti
 vo vákuu
DobréDobréVýbornéVýbornéSlabéPriemernéVýbornéVýborné
Kyseliny (riedené)DobréDobréDobré-
 Výborné
VýbornéPriemerné-
 Dobré
VýbornéDobré-
 Výborné
Priemerné-
 Dobré
Kyseliny (koncentrované)Slabé-
 Priemerné
Priemerné-
 Dobré
Dobré-
 Výborné
VýbornéSlabé-
 Priemerné
SlabéPriemerné-
 Výborné
Slabé-
 Priemerné
Kyselina, organická (riedená)DobréDobréPriemerné-DobréVýbornéDobréDobré-VýbornéDobréDobré
Kyselina, organická (koncentrovaná)SlabéPriemerné-
 Dobré
Slabé-
 Dobré
Priemerné-
 Dobré
Slabé-
 Dobré
Slabé-
 Dobré
Priemerné-
 Dobré
Priemerné
Alkoholy (C1 až C4)Priemerné-
 Dobré
Dobré-
 Výborné
Priemerné-
 Výborné
Dobré-
 Výborné
DobréVýbornéDobré-
 Výborné
Priemerné-
 Dobré
Aldehydy (C1 až C6)Slabé-
 Priemerné
Priemerné-
 Dobré
SlabéDobré-
 Výborné
Slabé-
 Priemerné
Slabé-
 Priemerné
DobréDobré
Zásady
 (riedené)
DobréDobréPriemerné-
 Dobré
VýbornéPriemerné-
 Dobré
DobréDobré-
 Výborné
Slabé-
 Priemerné
Zásady (koncentrované)Slabé-
 Dobré
Slabé-
 Dobré
SlabéVýbornéPriemerné-
 Dobré
SlabéDobré-
 Výborné
Slabé-
 Výborné
AmínySlabéDobréSlabéPriemerné-DobréSlabé-
 Dobré
Slabé-
 Dobré
DobréDobré
Živočíšne a rastlinné olejeDobré
 -Vynikajúce
Dobré-
 Výborné
VýbornéDobréSlabé-
 Dobré
DobréDobré-
 Výborné
Dobré
Brzdová kvapalina; DOT 3, 4 a 5SlabéPriemernéSlabé-
 Priemerné
Dobré-
 Výborné
Slabé-
 Dobré
PriemernéDobréDobré
Oleje DiesterPriemerné-
 Dobré
DobréDobré-
 Výborné
SlabéSlabéSlabéSlabé-
 Dobré
Slabé-
 Priemerné
Estery, alkylfosfátSlabéSlabéSlabéVýbornéSlabéSlabéDobréDobré
Estery, arylfosfátSlabé-
 Priemerné
Slabé-
 Priemerné
VýbornéVýbornéSlabéSlabé-
 Priemerné
VýbornéDobré
ÉterySlabéSlabé-
 Priemerné
SlabéPriemernéSlabéslabéSlabé-
 Priemerné
Slabé
Palivo, alifatický uhľovodíkDobré-
 Výborné
VýbornéVýbornéSlabéSlabéSlabé-
 Dobré
SlabéSlabé-
 Priemerné
Palivo, aromatický uhľovodíkPriemerné-
 Dobré
Priemerné-
 Dobré
VýbornéSlabéSlabéSlabé-
 Priemerné
SlabéSlabé
Palivo, zložené (okysličené)Priemerné-
 Dobré
Dobré-
 Výborné
VýbornéSlabéSlabéPriemernéSlabéSlabé
KetónySlabéSlabé-
 Priemerné
Dobré-
 Výborné
SlabéSlabéSlabéSlabéSlabé
Halogénové rozpúšťadláSlabéSlabéSlabéDobré-
 Výborné
Slabé-
 Dobré
Slabé-
 Priemerné
Slabé-
 Výborné
Slabé
Lak
 Rozpúšťadlá
PriemernéPriemernéSlabéSlabéSlabéSlabéPriemerné-
 Dobré
Slabé
L.P. Plyny
 a palivové oleje
VýbornéVýbornéVýbornéSlabéSlabéDobréSlabéPriemerné
Aromatická ropa –
 Nízky podiel anilínu
Dobré-
 Výborné
Dobré-
 Výborné
VýbornéSlabéSlabéDobréSlabéSlabé
Alifatická ropa –
 Vysoký podiel anilínu
VýbornéVýbornéVýbornéSlabéSlabéDobréSlabéDobré
Chladiarenský amoniakDobréDobréSlabéDobréDobréVýbornéDobréVýborné
Silikónové olejeDobréDobré-
 Výborné
VýbornéVýbornéSlabéPriemerné-
 xc.
SlabéSlabé-
 Priemerné
Chemical and Physical Tables
Polymér  FVMQ  ACM  EA  CSM  ECO  NR, IR  AU, EU  
Pevnosť v ťahu (MPa)  3.4-9.7  8.6-17.2  6.9-20.7  3-15  10-15  3.4-34.5  6.9-69.0  
Modul ťahu pri 100 % (MPa)  3.1-3.4  0.7-10.3  0.7-10.3  0.2-10  1-10  0.5-0.8  0.2-34.5  
Tvrdosť podľa durometra (Shore A)  35-80  40-90  35-95  40-100  30-95  20-10  10-100  
Predĺženie (%)  100-480  100-450  200-650  100-700  200-800  300-900  250-900  
Hodnota ustrnutia v tlaku  Priemerné-
 Dobré  
Slabé-
 Dobré  
Slabé-
 Dobré  
Slabé-
 Priemerné  
Dobré-
 Priemerné  
Výborné  Slabé-
 Dobré  
Rozsah nízkej teploty °F  -112 až -90  -30 až 0  -35 až -30  -60 až -40  -60 až -15  -70 až -40  -65 až -40  
Rozsah nízkej teploty °C  -80 až -68  -34 až -18  -48 až -34  -51 až -40  -51 až -26  -57 až -40  -54 až -40  
Rozsah vysokých teplôt °F  400 až 450  250 až 350  250 až 350  225 až 270  225 až 275  180 až 220  180 až 220  
Rozsah vysokých teplôt °C  204 až 232  121 až 177  121 až 177  107 až 132  107 až 135  82 až 104  82 až 104  
Tepelné starnutie pri 212 °F (100 °C)  Výborné  Výborné  Výborné  Dobré-
 Výborné  
Dobré-
 Výborné  
Priemerné-
 Dobré  
Priemerné-
 Dobré  
Odolnosť voči pare  Priemerné  Slabé  Slabé-
 Priemerné  
Slabé-
 Dobré  
Priemerné-
 Dobré  
Priemerné-
 Dobré  
Slabé  
Odolnosť voči plameňu  Výborné  Slabé  Slabé  Dobré-
 Výborné  
Slabé-
 Dobré  
Slabé  Slabé-
 Dobré  
Odolnosť voči počasiu  Výborné  Výborné  Výborné  Výborné  Dobré  Slabé-
 Priemerné  
Výborné  
Odolnosť voči slnečnému žiareniu  Výborné  Dobré-
 Výborné  
Výborné  Výborné  Dobré  Slabé  Dobré-
 Výborné  
Odolnosť voči ozónu  Výborné  Dobré-
 Výborné  
Výborné  Výborné  Dobré-Výborné  Slabé  Výborné  
Odolnosť voči žiareniu  Priemerné-
 Výborné  
Slabé-
 Dobré  
Dobré  Slabé-
 Dobré  
Slabé  Priemerné-
 Dobré  
Dobré-
 Výborné  
Odolnosť voči oxidácii (vzduch)  Výborné  Výborné  Výborné  Výborné  Dobré-Výborné  Dobré  Dobré-
 Výborné  
Odolnosť voči vode  Výborné  Slabé-
 Priemerné  
Dobré-
 Výborné  
Dobré  Dobré  Výborné  Slabé-
 Dobré  
Hodnota priepustnosti plynov  Slabé-
 Dobré  
Dobré-
 Výborné  
Výborné  Dobré-
 Výborné  
Výborné  Priemerné-
 Dobré  
Dobré-
 Výborné  
Zápach  Dobré  Priemerné-
 Dobré  
Dobré  Dobré  Dobré  Dobré-
 Výborné  
Výborné  
Zachovanie chuti  Dobré  Priemerné-
 Dobré  
Priemerné-
 Dobré  
Priemerné-
 Dobré  
Dobré  Priemerné-
 Dobré  
Priemerné-
 Dobré  
Priľnavosť ku kovom  Dobré-
 Výborné  
Dobré  Dobré  Výborné  Priemerné-
 Dobré  
Výborné  Výborné  
Farbivosť  Dobré-
 Výborné  
Dobré  Dobré  Výborné  Dobré  Slabé  Dobré-
 Výborné  
Farebný kód RMA  Modrá  -  -  -  -  -  -  
Hodnota elastickosti alebo vrátenia do pôvodnej polohy  Výborné  Priemerné-
 Dobré  
Slabé-
 Priemerné  
Priemerné-
 Dobré  
Dobré  Výborné  Slabé-
 Dobré  
Vibračné vlhčenie  Dobré  Dobré-
 Výborné  
Dobré  Priemerné-
 Dobré  
Dobré  Dobré-
 Výborné  
Priemerné-
 Dobré  
Odolnosť voči únavovým trhlinám  Slabé-
 Dobré  
Priemerné-
 Dobré  
Dobré  Priemerné-
 Dobré  
Dobré  Výborné  Dobré-
 Výborné  
Odolnosť voči trhlinám  Slabé-
 Výborné  
Slabé-
 Dobré  
Dobré-
 Výborné  
Priemerné-
 Dobré  
Priemerné-
 Výborné  
Dobré-
 Výborné  
Výborné  
Odolnosť voči abrázii  Slabé  Priemerné-
 Dobré  
Dobré-
 Výborné  
Dobré-
 Výborné  
Priemerné-
 Dobré  
Dobré-
 Výborné  
Výborné  
Úbytok hmotnosti vo vákuu  Výborné  Dobré  Priemerné-
 Dobré  
Priemerné  Dobré  Slabé  Dobré  
Kyseliny (riedené)  Výborné  Priemerné  Dobré  Výborné  Dobré  Priemerné-
 Výborné  
Priemerné-
 Dobré  
Kyseliny (koncentrované)  Dobré  Slabé-
 Priemerné  
Slabé-
 Priemerné  
Dobré-
 Výborné  
Slabé-
 Priemerné  
Slabé-
 Dobré  
Slabé  
Kyselina, organická (riedená)  Dobré  Slabé  Dobré-
 Výborné  
Výborné  Priemerné  Dobré  Priemerné  
Kyselina, organická (koncentrovaná)  Priemerné  Slabé  Slabé-
 Výborné  
Dobré  Slabé  Priemerné-
 Dobré  
Slabé  
Alkoholy (C1 až C4)  Priemerné-Výborné  Slabé  Dobré-
 Výborné  
Výborné  Priemerné-
 Dobré  
Dobré-
 Výborné  
Dobré  
Aldehydy (C1 až C6)  Slabé  Slabé  Priemerné-
 Dobré  
Slabé-
 Priemerné  
Slabé  Dobré  Slabé  
Zásady (riedené)  Výborné  Priemerné  Dobré-
 Výborné  
Dobré-
 Výborné  
Priemerné-
 Dobré  
Priemerné-
 Výborné  
Slabé-
 Výborné  
Zásady (koncentrované)  Dobré  Priemerné  Slabé  Dobré-
 Výborné  
Slabé-
 Priemerné  
Priemerné-
 Dobré  
Slabé  
Amíny  Slabé  Slabé  Dobré  Slabé  Slabé-
 Dobré  
Slabé-
 Priemerné  
Slabé-
 Priemerné  
Živočíšne a rastlinné oleje  Výborné  Dobré  Dobré  Dobré  Výborné  Slabé-
 Dobré  
Priemerné-
 Výborné  
Brzdová kvapalina; DOT 3, 4 a 5  Slabé  Slabé  Slabé  Priemerné  Slabé  Dobré  Slabé  
Oleje Diester  Dobré-Výborné  Dobré  Slabé  Slabé  Slabé-
 Dobré  
Slabé  Slabé-
 Dobré  
Estery, alkylfosfát  Slabé-
 Priemerné  
Slabé  Slabé  Slabé  Slabé  Slabé  Slabé  
Estery, arylfosfát  Dobré-
 Výborné  
Slabé  Slabé  Priemerné  Slabé  Slabé  Slabé  
Étery  Priemerné  Slabé-
 Priemerné  
Slabé  Slabé  Dobré  Slabé  Priemerné  
Palivo, alifatický uhľovodík  Vynikajúce  Výborné  Dobré  Priemerné-
 Dobré  
Dobré-
 Výborné  
Slabé  Dobré-
 Výborné  
Palivo, aromatický uhľovodík  Dobré-
 Výborné  
Slabé-
 Dobré  
Slabé-
 Priemerné  
Priemerné  Dobré-
 Výborné  
Slabé  Slabé-
 Priemerné  
Palivo, zložené (okysličené)  Výborné  Priemerné-
 Dobré  
Priemerné  Priemerné  Priemerné-
 Dobré  
Slabé  Priemerné-
 Dobré  
Ketóny  Dobré-
 Výborné  
Slabé-
 Dobré  
Slabé-
 Dobré  
Slabé  Slabé  Slabé  Slabé-
 Dobré  
Halogénové rozpúšťadlá  Slabé  Slabé  Slabé  Slabé  Priemerné  Priemerné-
 Dobré  
Slabé  
Lakové rozpúšťadlá  Slabé  Slabé  Slabé  Slabé  Priemerné  Slabé  Slabé  
L.P. Plyny a palivové oleje  Výborné  Dobré  Slabé  Dobré  Výborné  Slabé  Priemerné-
 Dobré  
Aromatická ropa – Nízky podiel anilínu  Dobré  Priemerné  Slabé  Slabé  Dobré-
 Výborné  
Slabé  Dobré  
Alifatická ropa – Vysoký podiel anilínu  Dobré  Slabé  Slabé  Priemerné  Slabé  Slabé  Dobré  
Chladiarenský amoniak  Výborné  Priemerné  Slabé-
 Dobré  
Dobré  Slabé  Dobré  Slabé  
Silikónové oleje  Výborné  Výborné  Dobré-
 Výborné  
Výborné  Dobré-
 Výborné  
Dobré  Výborné  
Naše značky
 • eriks_logo.jpg
 • logo_kalrez.jpg
 • pioneer-weston-logo.jpg
 • garlock-logo.jpg
 • saint-gobain-logo.jpg
 • parco-seals-logo.jpg
 • freudenberg-logo.jpg
 • parker-logo.jpg
Našich zákazníkov
 • ASML
 • GlaxoSmithKline
 • Bosch
 • Emerson
 • Shell
 • Heineken
 • TATA Steel
 • Cargill
 • Daimler
 • FrieslandCampina
 • Philips
Člen
European Sealing Agency
European seals and Gaskets Association
Prosím kontaktujte nás

Máte otázku

Prosím pošlite nám Email:

Kontaktiraj nas >

Súbory na stiahnutie

Mám záujem o ďalšie informácie o produktoch?

Navštívte centrum pre sťahovanie súborov >

Kvalita a Služby

Okrem produktu ponúka ERIKS taktiež balík služieb

Získajte viac informácií o našich službách >