eriks_rohs.jpg

RoHS – Smernica EÚ

RoHS Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok (smernica 2011/65/EÚ)

Cieľom smernice RoHS je zníženie a prevencia používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Táto európska smernica, ktorá nahradila smernicu 2002/95/EÚ, nadobudla účinnosť 21. júla 2011 a je známa ako smernica RoHS II. Obe verzie zostanú platné do 2. januára 2013. Všetky členské štáty vrátane Holandska musia do 2. januára 2013 transponovať smernicu RoHS II do vnútroštátnych právnych predpisov. Stará smernica zostane platná, kým sa neimplementuje smernica RoHS II.

Smernica RoHS obsahuje zoznam obmedzovaných chemických látok, ktoré sa môžu použiť v elektrických a elektronických zariadeniach len vtedy, ak sú ich hodnoty nižšie ako maximálne prípustné hodnoty hmotnostnej koncentrácie tolerované v homogénnych materiáloch.

  • Olovo (0,1 %)
  • Ortuť (0,1 %)
  • Kadmium (0,01 %)
  • Šesťmocný chróm (0,1 %)
  • Polybrómované bifenyly (PBB) (0,1 %)
  • Polybrómované difenylétery (PBDE) (0,1 %)

Spoločnosť ERIKS plní požiadavky smernice RoHS. Politika spoločnosti je navrhnutá tak, aby zabezpečovala, že sa budú predávať len výrobky v súlade so smernicou RoHS.

Viac informácií o európskej smernici 2011/65/EÚ nájdete tu.

Naše značky
eriks_logo.jpg
logo_kalrez.jpg
pioneer-weston-logo.jpg
garlock-logo.jpg
saint-gobain-logo.jpg
parco-seals-logo.jpg
freudenberg-logo.jpg
parker-logo.jpg
Našich zákazníkov
asml.jpg
gsk.jpg
bosch.jpg
emerson.png
shell.png
heineken.png
tata-steel.jpg
cargill.png
daimler.jpg
friesland-campina-customerlogo.jpg
philips.png
 
Člen
logo_esa.jpg
logo_eusga.jpg
Kontaktný formulár ERIKS
Pán / Pani