skip to content

logo

Technické vzdelávanie

ERIKS_Služby_Školenia

Sme radi, že sa môžeme podeliť o naše know-how v oblasti produktov, aplikácií, predpisov, inovácií a úspor týkajúcich sa O-krúžkov. Špecialisti skupiny ERIKS pravidelne poskytujú školenia a kurzy, aby boli vaše výrobné procesy účinnejšie.

Podstatné sú znalosti a skúsenosti

  • Naši zamestnanci poznajú celý najnovší technický vývoj v oblasti O-krúžkov a neustále sa školia v rôznych oblastiach. Aj vďaka nášmu internému školeniu a obnovovacím školiacim programom majú títo zamestnanci podrobné znalosti v oblasti produktov a aplikácií.
  • Školenia sú k dispozícii aj vám a vašej spoločnosti. So získaným know-how budete mať v oblasti produktov a aplikácií veľkú výhodu. Veď dobre vyškolení pracovníci zvyšujú produktivitu, kvalitu a bezpečnosť.
  • Naučíme vás všetko o produktoch a aplikáciách a zaoberať sa budeme teoretickou aj praktickou oblasťou. Pre viac informácií o obsahu školení a kurzov sa obráťte na najbližšiu pobočku skupiny ERIKS.
  • Všetky naše školiace kurzy a prezentácie sa konajú na pobočkách ERIKS, radi ich však zorganizujeme aj na vašom pracovisku. Je tiež možné naše kurzy podľa potreby prispôsobiť.
  • Školenia a obnovovacie školiace programy sú špeciálne navrhnuté pre technických servisných pracovníkov, inžiniersky, montážny a údržbový personál a pracovníkov výroby.

 

Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.