eriks_o-ring-in-water.jpg

Výber elastomérov

Hoci je „elastomér“ synonymom pre „gumu“, formálnejšie ide o polymér, ktorý sa dá modifikovať do stavu preukazujúceho malú plasticitu a rýchlu alebo takmer kompletnú obnovu z nadmernej sily, a po okamžitom uvoľnení aplikovaného tlaku sa vráti približne do pôvodného tvaru. Podľa definície Americkej spoločnosti pre testovanie a materiály (ASTM) je pre výraz „elastomér“ dôležité, že: *Súčiastka z elastoméru sa nesmie roztrhnúť pri natiahnutí o približne 100 %. *Po natiahnutí o 100 %, podržaní v tejto polohe po dobu 5 minút a následnom uvoľnení sa súčiastka musí stiahnuť do 10 % svojej pôvodnej dĺžky počas 5 minút po uvoľnení.

Odolnosť voči médiám

V celej tejto príručke označuje výraz „médium“ látku zadržiavanú O-krúžkom. Môže ísť o kvapalinu, plyn alebo ich zmes. Môže tiež obsahovať prášky alebo pevné látky. Najdôležitejší je chemický účinok média na O-krúžok. Nesmie meniť prevádzkové vlastnosti ani znižovať životnosť O-krúžku. Musí sa zabrániť nadmernému opotrebeniu O-krúžku. Tu však ľahko môže dôjsť k omylu. Značné objemové zmenšenie obvykle vedie k predčasnému presakovaniu každého tesnenia O-krúžku, či ide o statické, alebo dynamické tesnenie. Na druhej strane zmes, ktorá sa nadmerne vydúva alebo má veľký nárast alebo pokles tvrdosti, pružnej sily alebo predĺženia, často aj naďalej dlhú dobu dobre pracuje ako statické tesnenie, a to aj napriek nežiaducim výsledkom testov na zmesiach elastomérov. Prvým krokom výberu vhodného materiálu je zvoliť elastomér, ktorý je kompatibilný s chemickým prostredím.

Zmes

Zmes je zmiešaním základného polyméru/polymérov a iných chemických látok, pričom vzniká koncový elastomér. Presnejšie povedané, výraz „zmes“ sa vzťahuje k špecifickému zmiešaniu látok vybratých presne tak aby spĺňali konkrétnu charakteristiku, ktorá sa požaduje na optimalizovanie výkonnosti v určitej špecifickej činnosti. Základom návrhu zmesi je výber typu polyméru. K elastoméru môže technik tvoriaci zmes pridať posilňovacie prípravky, ako napríklad sadze, farebné pigmenty, vytvrdzovacie alebo vulkanizačné prípravky, aktivátory, zmäkčovadlá, urýchľovače, antioxidanty alebo antiradiačné prídavky. Môžu existovať stovky takýchto kombinácií.

Fyzika elastomérov / gumy

Elastomér / Guma sa skladá z dlhých reťazcov náhodne orientovaných molekúl. Tieto dlhé reťazce sa zapletajú a vzájomne prepájajú. Prepojenie má značný dopad na viskózno-elastické vlastnosti, ako je napríklad napäťová relaxácia. Keď je guma vystavená napätiu alebo deformačnej energii, dochádza k zmene vnútorného usporiadania, napríklad k rotácii a roztiahnutiu polymérových reťazcov. Tieto zmeny závisia od aplikovanej energie, od trvania a rýchlosti aplikovania energie, ako aj od teploty, pri ktorej bola energia aplikovaná. Norma ISO 1629 identifikuje približne 25 typov elastomérov. Táto kapitola sa zaoberá rôznymi typmi materiálov, ktoré sa používajú pri výrobe O-krúžkov.

Elastomér podľa ASTMNitril NBREPM EPRNeoprén CRSilikón VMQFluorosilikón FVMQUretán EUFluorokarbón FKMPerfluorokarbón FFKMOpláštený FEP
GENERAL         
Tvrdosť (Shore „A“) 120/ 9030/9015/9520/9035/8060/9550/9565/90-
Teplot. rozsah °F/°C max. 1230/110266/130248/120446/230446/230176/80410/210620/326400/205
Teplot. rozsah °F/°C min. 1-30/-35-67/-55-49/-45-67/-55-76/-60-22/-30-40/-40-4/-20-76/-60
Ustrnutie v tlaku 2BCCABECBE
Odolnosť voči opotrebovaniu 2CCCEEACCE
Priepustnosť plynov 2CCCEEBCCE
VzduchEBCABCBA+
AlkoholBABBBUEA+
AldehydyUBUCUUUBfi+
Alifatické uhľovodíkyCUEEACAA+
ZásadyBACBBBCA+
AmínyB1B1B1E1B1UUBfi+
Živočíšne tukyBUCCACBA+
Aromatické uhľovodíkyDUDUBDAA+
Estery, alkylfosfát (Skydrol)UBUCUUUA+
Estery, arylfosfátUAUCBUAA+
Estery, silikátCUEUBUAA+
ÉteryUEUUEEUA+
Halogénové uhľovodíkyUUUUBEAA+
Anorganické kyselinyECBBBUAA+
KetónyUAACAUUB+
Minerálny olej, vysoký obsah analínových tukovBUCCBAAA+
Minerálny olej, nízky obsah analínových tukovBUUEBBAA+
Organické kyselinyCCCBBUCA+
Silikónové olejeAA2AEEAAA+
Rastlinné olejeAUCBBEAA+
Voda/paraCAEEEUB.C4+
 1. Rozsah teplôt vo veľkej miere závisí od konkrétnej zmesi.
 2. Hodnota ustrnutia v tlaku produktu Kalrez® závisí od teploty. Pri aplikáciách s nízkou teplotou je táto hodnota primeraná, pri vysokých teplotách je táto hodnota dobrá až veľmi dobrá.
ADobré 
BVyhovujúce
CPriemerné
DProblematická
ESlabé
UNevhodné
1Pozri zoznam „výber zmesi pre chemikálie a tekutiny“
2EPDM/EPR sa môže zmenšiť
3V závislosti od typu FKM
4V závislosti od zmesi
5V závislosti od jadra zmesi
+ vo všeobecnosti „A“, pretože opláštenie je FEP
This information is intended only as a guideline. Chemical compatibility lists should be consulted. ERIKS will provide this on request. Whenever possible the fluid compatibility of the O-ring compound should be rated "A". For a static seal application a rating "B" is usually acceptable, but it should be tested. Where a "B" rated compound must be used, do not expect to re-use it after disassembly. It may have swollen enough that it cannot be reassembled. When a compound rated "C" is to be tried, be sure it is first tested under the full range of operating conditions. It is also particularly important to test seal compounds under service conditions when a strong acid is to be sealed at elevated temperatures because the rate of degradation of rubber at elevated temperatures is many times greater than the rate of degradation at room temperature.
Naše značky
 • eriks_logo.jpg
 • logo_kalrez.jpg
 • pioneer-weston-logo.jpg
 • garlock-logo.jpg
 • saint-gobain-logo.jpg
 • parco-seals-logo.jpg
 • freudenberg-logo.jpg
 • parker-logo.jpg
Našich zákazníkov
 • ASML
 • GlaxoSmithKline
 • Bosch
 • Emerson
 • Shell
 • Heineken
 • TATA Steel
 • Cargill
 • Daimler
 • FrieslandCampina
 • Philips
Člen
European Sealing Agency
European seals and Gaskets Association
Prosím kontaktujte nás

Máte otázku

Prosím pošlite nám Email:

Kontaktiraj nas >

Súbory na stiahnutie

Mám záujem o ďalšie informácie o produktoch?

Navštívte centrum pre sťahovanie súborov >

Kvalita a Služby

Okrem produktu ponúka ERIKS taktiež balík služieb

Získajte viac informácií o našich službách >