eriks_research-and-development2.jpg

Výskum a vývoj

Z činnosti výskumu a vývoja vyplýva inovácia a konkurencieschopnosť, ktoré sú rozhodne dvoma doplnkovými aspektmi rastu našej skupiny.

Na globálnom trhu, kde sa každá nová technológia a konkurenčná výhoda v oblasti O-krúžkov posúva internetovou rýchlosťou, sú konkurencieschopnosť a inovácie spoločne prepojené a veľmi dôležité pre získavanie zákazníckej voľby a vernosti. Je veľmi dôležité rozširovať a propagovať medzi ľuďmi, že sa inováciou neustále snažíme o zlepšenie. V úzkej spolupráci s nezávislými laboratóriami na celom svete a výskumným centrom spoločnosti DuPont Performance Elastomers v Ženeve naši inžinieri vyvíjajú zmesi, ktoré spĺňajú vaše štandardy a požiadavky.

Centrum materiálovej technológie

Centrum materiálovej technológie spoločnosti ERIKS má veľký počet testovacích zariadení a vysokokvalifikovaných pracovníkov. Máme možnosť definovať nasledujúce parametre gumovej zmesi pre O-krúžky ako: tvrdosť, hodnota ustrnutia v tlaku, pevnosť v ťahu, chemické a tepelné starnutie a trvalosť ozónu.

Takisto môžeme stanoviť zloženie gumovej zmesi pre O-krúžky pomocou TGA analýzy a infračervenej spektroskopie.

Kliknutím sem sa dostanete k brožúre Centra materiálovej technológie spoločnosti ERIKS (1004 kB)

Naše značky
 • eriks_logo.jpg
 • logo_kalrez.jpg
 • pioneer-weston-logo.jpg
 • garlock-logo.jpg
 • saint-gobain-logo.jpg
 • parco-seals-logo.jpg
 • freudenberg-logo.jpg
 • parker-logo.jpg
Našich zákazníkov
 • ASML
 • GlaxoSmithKline
 • Bosch
 • Emerson
 • Shell
 • Heineken
 • TATA Steel
 • Cargill
 • Daimler
 • FrieslandCampina
 • Philips
Člen
European Sealing Agency
European seals and Gaskets Association
Prosím kontaktujte nás

Máte otázku

Prosím pošlite nám Email:

Kontaktiraj nas >

Súbory na stiahnutie

Mám záujem o ďalšie informácie o produktoch?

Navštívte centrum pre sťahovanie súborov >

Kvalita a Služby

Okrem produktu ponúka ERIKS taktiež balík služieb

Získajte viac informácií o našich službách >