skip to content

logo

Výskum a vývoj

Ontwikkeling

Z činnosti výskumu a vývoja vyplýva inovácia a konkurencieschopnosť, ktoré sú rozhodne dvoma doplnkovými aspektmi rastu našej skupiny.

Na globálnom trhu, kde sa každá nová technológia a konkurenčná výhoda v oblasti O-krúžkov posúva internetovou rýchlosťou, sú konkurencieschopnosť a inovácie spoločne prepojené a veľmi dôležité pre získavanie zákazníckej voľby a vernosti. Je veľmi dôležité rozširovať a propagovať medzi ľuďmi, že sa inováciou neustále snažíme o zlepšenie. V úzkej spolupráci s nezávislými laboratóriami na celom svete a výskumným centrom spoločnosti DuPont Performance Elastomers v Ženeve naši inžinieri vyvíjajú zmesi, ktoré spĺňajú vaše štandardy a požiadavky.

Centrum materiálovej technológie

Pioneer Weston

Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.