eriks_research-and-development2.jpg

Výskum a vývoj

Z činnosti výskumu a vývoja vyplýva inovácia a konkurencieschopnosť, ktoré sú rozhodne dvoma doplnkovými aspektmi rastu našej skupiny.

Na globálnom trhu, kde sa každá nová technológia a konkurenčná výhoda v oblasti O-krúžkov posúva internetovou rýchlosťou, sú konkurencieschopnosť a inovácie spoločne prepojené a veľmi dôležité pre získavanie zákazníckej voľby a vernosti. Je veľmi dôležité rozširovať a propagovať medzi ľuďmi, že sa inováciou neustále snažíme o zlepšenie. V úzkej spolupráci s nezávislými laboratóriami na celom svete a výskumným centrom spoločnosti DuPont Performance Elastomers v Ženeve naši inžinieri vyvíjajú zmesi, ktoré spĺňajú vaše štandardy a požiadavky.

Centrum materiálovej technológie

Centrum materiálovej technológie spoločnosti ERIKS má veľký počet testovacích zariadení a vysokokvalifikovaných pracovníkov. Máme možnosť definovať nasledujúce parametre gumovej zmesi pre O-krúžky ako: tvrdosť, hodnota ustrnutia v tlaku, pevnosť v ťahu, chemické a tepelné starnutie a trvalosť ozónu.

Takisto môžeme stanoviť zloženie gumovej zmesi pre O-krúžky pomocou TGA analýzy a infračervenej spektroskopie.

Kliknutím sem sa dostanete k brožúre Centra materiálovej technológie spoločnosti ERIKS (1004 kB)

Naše značky
eriks_logo.jpg
logo_kalrez.jpg
pioneer-weston-logo.jpg
garlock-logo.jpg
saint-gobain-logo.jpg
parco-seals-logo.jpg
freudenberg-logo.jpg
parker-logo.jpg
Našich zákazníkov
asml.jpg
gsk.jpg
bosch.jpg
emerson.png
shell.png
heineken.png
tata-steel.jpg
cargill.png
daimler.jpg
friesland-campina-customerlogo.jpg
philips.png
 
Člen
logo_esa.jpg
logo_eusga.jpg
Kontaktný formulár ERIKS
Pán / Pani