skip to content

logo

Centrum materiálovej technológie

ERIKS - Material Technology Center

Centrum materiálovej technológie spoločnosti ERIKS má veľký počet testovacích zariadení a vysokokvalifikovaných pracovníkov. Máme možnosť definovať nasledujúce parametre gumovej zmesi pre O-krúžky ako: tvrdosť, hodnota ustrnutia v tlaku, pevnosť v ťahu, chemické a tepelné starnutie a trvalosť ozónu.

Takisto môžeme stanoviť zloženie gumovej zmesi pre O-krúžky pomocou TGA analýzy a infračervenej spektroskopie.

Kliknutím sem sa dostanete k brožúre Centra materiálovej technológie spoločnosti ERIKS (1004 kB)

Kontaktný formulár ERIKSPán / Pani
Krajina

Vaše informácie nebudú postúpené žiadnym tretím stranám.

E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.